Waqf Mono
Madhya Pradesh Waqf Board
Integrated e-Governance Madhyapradesh Waqf Board

于是,刘燕为将这道美胸丰胸产品美食推荐给更多的爱美女性,她带着多年的电商行业经验以及祖传的粉嫩公主酒酿蛋丰胸酿制技术,开始研究如何将甜酒冲鸡蛋的美胸丰胸产品粉嫩公主功效发挥到最大,终于在2014年,确定了配方,将其命名为“酒酿蛋”,并申请了发明专利丰胸最快方法。

List of C.E.O. Madhya Pradesh Waqf Board
S.no Name and Designation C.E.O./Acting C.E.O. From To
1 Mr. Nisar Ahmed (SAS) C.E.O. 23.07.1997 03.01.1998
2 Mr. Mohammed Ahmad Khan (Asstt. Secretary) Acting C.E.O. 04.01.1998 05.10.1998
2 Mr. H.U. Khan (SAS) C.E.O. 06.10.1998 28.10.1999
4 Mr.Mohammed Ahmad Khan (Asstt. Secretary) Acting C.E.O. 29.10.1999 28.03.2000
5 Mr M.K. Khan (SAS) C.E.O. 29.03.2000 11.10.2001
6 Mr Mohammed Ahmad Khan (Asstt. Secretary) Acting C.E.O. 12.10.2001 29.01.2004
7 Mr. O.F. Khatani (SAS) C.E.O. 30.01.2004 14.11.2005
8 Mr A.W. Qureshi (Deputy Director) C.E.O. 14.11.2005 19.10.2006
9 Mrs. Nusrat Mehdi (Asstt. prof.) C.E.O. 15.11.2006 30.04.2007
10 Dr.S.M.H. Zaidi (Asstts Surgeon (Veterinary)) C.E.O. 30.04.2007 25.03.2008
11 Mr A.W. Qureshi (Asst Commissioner) C.E.O. 25.03.2008 30.09.2008
12 Dr.S.M.H. Zaidi (Asstts Surgeon (Veterinary)) C.E.O. 30.09.2008 28.04.2010
13 Mr. Daood Ahmed Khan (Deputy Director) C.E.O. 28.04.2010 12.10.2010
14 Mr. Niyaz Ahmed Khan (SAS) (Joint Collector) C.E.O. 12.10.2010 29.11.2010
15 Mr. Amir Bux (SAS)(Deputy Collector) C.E.O. 29.11.2010 30.09.2011
16 Mr S.U. Saiyed (SAS) C.E.O. 18.10.2011 22.07.2013 (*)
17 Mr. Daood Ahmed Khan (Deputy Director) C.E.O. 22.07.2013 01.02.2014
18 Mr. Nisar Ahmed (I.A.S.) C.E.O. 01.02.2014 14-12-2015
19 Er. S.K. Faruqui C.E.O. 15-12-2015 02-08-2017
20 Dr. Yunus Khan C.E.O. 02-08-2017 17-01-2019
21 Mr. Mohammed Ahmad Khan(Asstt. Secretary) C.E.O.(Acting) 18-01-2019 21-08-2019
22 Mr. Mohammed Ahmed Khan ( Asstt. Secretary) CEO 22-08-2019 02-12-2020
23 Mr.Jameel Khan ( S.A.S) CEO 02-12-2020 15-07-2021
24 Mr.Sheikh Hashruddin CEO 16-07-2021 29-04-2022
25 Mr.Syed Shakir Ali Jafri CEO 06-05-2022 08-05-2023
26 Mr. Mohammed Ahmed Khan ( Asstt. Secretary) C.E.O.(Acting) 10-05-2023 20-07-2023
27 Mr.Syed Shakir Ali Jafri CEO 21-07-2023 Till date